Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 448266
Title Duurzaamheid teelt van suikerbieten voor covergisting; resultaten 2008-2010 van vijf telers in het project Energieboerderij
Author(s) Hanse, B.; Huijbregts, T.; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente,
Source Bergen op Zoom : IRS (Rapport IRS 11P05) - 18
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) suikerbieten - suikerbietenloof - brandstofgewassen - bio-energie - fermentatie - duurzaamheidscriteria - broeikasgassen - emissie - gewasopbrengst - akkerbouw - biobased economy - sugarbeet - sugarbeet tops - fuel crops - bioenergy - fermentation - sustainability criteria - greenhouse gases - emission - crop yield - arable farming - biobased economy
Categories Sugarbeet / Bioenergy
Abstract In deze IRS-publicatie staan de resultaten uit het project Energieboerderij met betrekking tot vijf telers, waar de suikerbietenteelt drie jaar lang is gevolgd. Alle teelthandelingen en inputs zijn meegenomen in de berekening van het energierendement en de broeikasgasemissiereductie. Aan de hand van deze twee duurzaamheidparameters is de keten suikerbieten en loof voor vergisting doorgerekend. Suikerbieten telen voor (co)vergisting tot groene stroom uit biogas voldoet aan de gestelde eisen voor duurzaamheid met een broeikasgasemissiereductie van gemiddeld 78%. De telers verschilden onderling niet op de twee duurzaamheidscriteria. De methaanopbrengst is sterk gecorreleerd aan de suikeropbrengst. Naast een efficiënte teelt is ook een efficiënte logistiek nodig. Afvoer van loof voor vergisting heeft een positieve bijdrage voor de duurzaamheid. Wel worden er dan aanzienlijke hoeveelheden nutriënten extra afgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.