Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 448335
Title De Nederlandse Bijen
Author(s) Belgers, J.D.M.
Source Bijenhouden 2013 (2013)juni. - ISSN 1877-9786 - p. 4 - 5.
Department(s) Environmental Risk Assessment
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) apidae - honingbijen - nederland - bestuivers (dieren) - drachtplanten - dierecologie - determinatietabellen - identificatie - boekbesprekingen - apidae - honey bees - netherlands - pollinators - pollen plants - animal ecology - keys - identification - book reviews
Categories Hymenoptera
Abstract Het Jaar van de Bij (2012) was een groot succes. Alom aandacht voor zowel de honingbij als de wilde bij. Bijenhotels rezen het afgelopen jaar als paddenstoelen uit de grond; veel mensen weten nu het verschil tussen honingbij, wilde (solitaire) bij en wesp. Hoogtepunt voor veel bijenliefhebbers was de presentatie van het boek ‘De Nederlandse Bijen’op 13 december 2012 bij Naturalis in Leiden. Na onze vooraankondiging in januari hier een bespreking van een kenner.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.