Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 448473
Title 1Health4Food : focus op gezondheid mens-dier
Author(s) Kimman, T.G.; Mevius, D.J.; Antonis, A.F.G.; Parée, P.
Source V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 24.
Department(s) Wageningen Bioveterinary Research
Bacteriology & Epidemiology
Virology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) veehouderij - dierlijke productie - diergezondheid - volksgezondheid - wetenschappelijk onderzoek - onderzoeksprojecten - diagnostiek - antibioticaresistentie - volksgezondheidsbevordering - verbreed spectrum bèta-lactamases - immuniteit - immuunsysteem - immunologie - voedselveiligheid - voeding en gezondheid - mens-dier relaties - livestock farming - animal production - animal health - public health - scientific research - research projects - diagnostics - antibiotic resistance - sanitation - extended spectrum beta-lactamases - immunity - immune system - immunology - food safety - nutrition and health - human-animal relationships
Categories Public Health / Animal Health and Welfare
Abstract 1Health4Food is een ambitieus onderzoeksprogramma op het gebied van dier- en volksgezondheid. Het landbouwbedrijfsleven heeft in sterke mate bepaald waar de prioriteiten moeten liggen: bij de ESBL’s en de snelle diagnostiek. Binnen 1Health4Food wordt kennis ontwikkeld voor meerdere sectoren, kennis die veehouders en hun adviseurs, zoals dierenartsen, in staat stellen om rendabel te produceren op een wijze die ook veilig is voor de mens. De ambitie is om in de toekomst gezamenlijk een gezonde en veilige veehouderij te realiseren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.