Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 448758
Title Nieuwe verwaarding algenbiomassa : literatuurstudie en praktische screening van enkele ontsluitingsmethoden
Author(s) Kootstra, A.M.J.; Schipperus, R.; Berg, W. van den; Grobben-Gaastra, S.A.; Weide, R.Y. van der
Source Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 555) - 26
Department(s) OT Acrres
OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
OT PB Laboratorium Lelystad
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) algen - bioraffinage - biomassaconversie - celwanden - chemische behandeling - enzymen - biobased economy - algae - biorefinery - biomass conversion - cell walls - chemical treatment - enzymes - biobased economy
Categories Chemical Operations
Abstract Om de eiwitten, oliën, koolhydraten, carotenoïden en andere nuttige stoffen aanwezig in algencellen los van elkaar te kunnen benutten, is het nodig om de celwanden van de algen open te breken, ofwel om de algen te ontsluiten. Uiteraard is het van belang om dit te doen op een manier die de te winnen componenten zo min mogelijk beschadigt. Dit rapport bestaat uit twee delen. Het eerste is een literatuurstudie waarin een aantal algensoorten wordt omschreven, met waar mogelijk nadruk op de celwandstructuur. Verder wordt een aantal methoden beschreven om de celwanden te openen of te verzwakken. In het tweede deel van het rapport worden een aantal uitgevoerde proeven beschreven waarbij algen zijn behandeld met enzymen, schoonmaakazijn, of ethanol.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.