Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 448844
Title Beperken van virusverspreiding en invloeden op symptoomvorming door virussen in Zantedeschia
Author(s) Stijger, C.C.M.M.; Leeuwen, P.J. van; Kock, M.J.D. de; Trompert, J.P.T.; Lemmers, M.E.C.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 49
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) plantenvirussen - zantedeschia - teelt - plantenziektebestrijding - bloembollen - plant viruses - zantedeschia - cultivation - plant disease control - ornamental bulbs
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Bulb and Tuber Flowers
Abstract De teelt van Zantedeschia is de laatste jaren sterk in opkomst. Minpunt van dit gewas is dat er vrij veel verschillende virussen in voor kunnen komen. Om virusverspreiding tegen te gaan zijn eind jaren ’90 goede resultaten verkregen middels bespuitingprotocollen. Toch blijkt de laatste jaren meer virusverspreiding plaats te vinden. In 2005 is bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit, een project gestart waarbij in verschillende onderdelen is gekeken naar de mate van virusverspreiding en eventuele praktische oplossingen om virusverspreiding te voorkomen. Het onderzoek is eind 2007 afgerond en in dit verslag staan de resultaten beschreven. Doel van dit onderzoek is het oplossen van onduidelijkheden met betrekking tot virusverspreiding en de ontwikkeling van virussymptomen bij Zantedeschia. De centrale vraag daarbij is of er meer virus zichtbaar is door een toename van infecties of omdat de symptomen op de verschillende momenten nog niet goed bekend zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.