Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 448876
Title Teelt de grond uit in perspectief; Prestaties van teeltsystemen op het gebied van integrale duurzaamheid
Author(s) Breukers, A.; Stokkers, R.; Spruijt-Verkerke, J.; Roelofs, P.F.M.M.; Haan, J.J. de
Source Lelystad : PPO AGV (Rapporten PPO-AGV 578) - 56
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
OT Team Economie en Nematoden
Fruit
OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) tuinbouwgewassen - cultuurmethoden - hydrocultuur - cultuur zonder grond - duurzame landbouw - substraten - duurzaamheidsindicatoren - vergelijkend onderzoek - vollegrondsteelt - horticultural crops - cultural methods - hydroponics - soilless culture - sustainable agriculture - substrates - sustainability indicators - comparative research - outdoor cropping
Categories Cropping Systems / Crops (General)
Abstract Het onderzoeksprogramma “Teelt de grond uit” ontwikkelt rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw die voldoen aan de Europese regelgeving voor de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat de systemen, naast een sterke emissiebeperking ook voordelen voor ondernemers opleveren en gewaardeerd worden door de maatschappij. De teeltsystemen onderscheiden zich van gangbare teeltsystemen doordat gewassen los van de grond geteeld worden. Dit rapport brengt de duurzaamheid van teeltsystemen uit de grond ten opzichte van teelt in de grond in kaart. Hiertoe is een integrale perspectievenstudie uitgevoerd waarin prestaties van de verschillende systemen gemeten zijn in 11 gewassen: prei, bladgewassen, bloemkool, spinazie, aardbei, appel, lelie, Tilia, hosta, Aconitum, en Delphinium. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen teelt op water en teelt op substraat. De systemen zijn kwantitatief beoordeeld op 9 duurzaamheidsthema’s verdeeld over de drie dimensies Planet (7), Profit (1) en People (1).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.