Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 448967
Title Handleiding voor natuurondernemen : het ontwikkelen van verdienmodellen voor natuurbehoud en natuurontwikkeling : product van het WURKS project Natuurondernemerschap en Toerisme binnen het Groene Onderwijs (NatureToGo)
Author(s) Felder, M.; Pellis, A.
Source Wageningen : Wageningen Universiteit, Culturele Geografie Groep - 54
Department(s) Cultural Geography
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natuurbeheer - landschapsbeheer - regionale ontwikkeling - toerisme - financieren - ecosysteemdiensten - beroepsopleiding - hoger onderwijs - handleidingen - natuur- en milieueducatie - nature management - landscape management - regional development - tourism - financing - ecosystem services - vocational training - higher education - guide books - nature and environmental education
Categories Nature Management (General)
Abstract Natuurbeschermingsorganisaties kijken naar nieuwe vormen van ondernemerschap om natuurbehoud ook in de toekomst te kunnen blijven financieren. Natuur wordt daarnaast meer naar voren geschoven als economische drager van gebieden die kampen met drastische economische en demografische veranderingen. De betrokkenheid van onderwijsinstellingen als: Wageningen University, Van Hall Larenstein, Helicon Opleidingen, Hogeschool InHolland (Delft) bij het project "Natuurondernemerschap en Toerisme"
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.