Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 449068
Title Bausteine für die grenzüberschreitende Vechte : ein lebendigen Flachlandfluss zwischen Emlichheim und Hardenberg
Author(s) Maas, G.J.; Woestenburg, M.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2492) - 22
Department(s) Alterra - Soil geography
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) rivieren - natuurontwikkeling - kaderrichtlijn water - waterbeheer - hoogwaterbeheersing - ecologisch herstel - grensgebieden - duitsland - overijssel - rivers - nature development - water framework directive - water management - flood control - ecological restoration - frontier areas - germany - overijssel
Categories Nature Management (General) / Water Management (General)
Abstract De Duits-Nederlandse rivier de Vecht wordt over de volle lengte weer zoveel mogelijk teruggebracht in een natuurlijke staat. In de studie naar de Vecht tussen Emlichheim en Hardenberg is onderzocht wat de effecten zijn van de verschillende bouwstenen op de rivier, en ook welke gevolgen de maatregelen hebben voor de randvoorwaarden die gesteld zijn. Om de Vecht om te vormen tot een half-natuurlijke rivier is een integrale aanpak nodig. Herstel van de Vecht vraagt om ingrijpende maatregelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.