Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 449177
Title Citizen science projecten effectief opzetten en uitvoeren voor ecologische studies in Nederland
Author(s) Bosch, T.; Fijen, T.P.M.; Laat, H.H.A. de; Nieuwpoort, D. van; Reinders, M.; Scheen, M.; Scheepens, S.; Alebeek, F.A.N. van
Source ProPolis Ecologisch Adviesbureau, en PPO-AGV, Lelystad (ProPolis Rapport 1 ) - 165
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) flora - fauna - monitoring - veldwerk - dienstverlening door vrijwilligers - inventarisaties - flora - fauna - monitoring - field work - voluntary services - inventories
Categories Ecology (General)
Abstract Citizen science (CS) is een term die wordt gebruikt voor het inzetten van burgers voor het verzamelen, en soms zelfs verwerken, van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen hebben ecologische studies namelijk veel gegevens nodig die gedurende een lange tjd zijn verzameld en afkomstig zijn uit een groot gebied. Naast het verzamelen van gegevens zijn CS-projecten ook geschikt voor publiekseducatie over wetenschap en ecologische onderwerpen. Het betrekken van scholen kan daarom ook een bijdrage leveren aan het verzamelen van gegevens en een goede manier bieden om kinderen kennis te laten maken met wetenschap.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.