Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 449244
Title ICT in de Nederlandse sierteelt: Een analyse van de huidige situatie en uitdagingen voor de virtualisering van sierteeltnetwerken
Author(s) Verdouw, C.N.; Beulens, A.J.M.
Source Wageningen : Da Vinc3i (WP3 Virtuele informatie-uitwisseling en transparantie D3.3) - 77
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Information Technology
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) tuinbouw - sierteelt - informatiesystemen - netwerken (activiteit) - informatiemanagement - procesoptimalisatie - ketenmanagement - virtuele realiteit - tracking en tracing - horticulture - ornamental horticulture - information systems - networking - information management - process optimization - supply chain management - virtual reality - tracking and tracing
Categories Horticulture / Internet Technology
Abstract Het DaVinc3i project onderzoekt hoe de Nederlandse sierteeltsector in het virtuele handelsnetwerk zijn leidende concurrentiepositie in wereldwijde sourcing en afzet van bloemen en planten in Europa kan versterken. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft een sleutelrol in de virtualisering van deze netwerken. Dit document geeft een overzicht van de huidige situatie en adresseert vervolgens uitdagingen voor het realiseren van virtuele l ogistieke netwerken in de Nederlandse sierteelt. Stand van Zaken ICT in sierteeltketens De analyse van de stand van zaken is gebaseerd op een inventarisatie die van eind 2011 tot begin 2012 is uitgevoerd en in oktober 2013 is geactualiseerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.