Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 449457
Title Landsdekkende regenkaarten uit het mobiele telefoonnetwerk
Author(s) Overeem, A.; Leijnse, H.; Uijlenhoet, R.
Source WT - Afvalwater 13 (2013)4. - ISSN 1879-8780 - p. 194 - 203.
Department(s) Hydrology and Quantitative Water Management
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) regenmeters - neerslag - telecommunicatie - telefoons - netwerken - monitoring - meteorologische waarnemingen - radio - rain gauges - precipitation - telecommunications - telephones - networks - meteorological observations
Categories Meteorology (General) / Water Management (General)
Abstract Nauwkeurige en tijdige neerslagwaarnemingen aan het aardoppervlak zijn cruciaal voor het waterbeheer, de landbouw, de weersverwachting, het klimaatonderzoek en voor grondvalidatie van neerslagschattingen met satellieten. Echter, het overgrote deel van de aarde ontbeert deze waarnemingen en in veel gebieden neemt de dichtheid van het regenmeternetwerk in rap tempo af. Dit kan in potentie worden tegengegaan door het gebruik van ontvangen vermogens van het enorme aantal radiostraalverbindingen dat wereldwijd wordt toegepast in commerciële mobiele telefonienetwerken. Radiosignalen propageren langs deze verbindingen van een zendende antenne van de ene telefoonmast naar de ontvangende antenne van een andere telefoonmast. Uit de verzwakking van het signaal tussen zender en ontvanger kan de door regen veroorzaakte demping en vervolgens de padgemiddelde regenintensiteit worden berekend. Hier laten we zien hoe een dergelijk netwerk kan worden gebruikt om de ruimte-tijd dynamiek van regenval in kaart te brengen voor een heel land (Nederland, ~35.500 km2), gebaseerd op een ongekend aantal verbindingen (~2.400) en een methode die in realtime zou kunnen worden toegepast. Dit toont het potentieel aan van zulke netwerken voor het realtime monitoren van regen, met name in die gebieden van de wereld waar weerradars en regenmeters vrijwel afwezig zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.