Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 449532
Title Hergebruik van water bij de teelt van aardbei op stellingen
Author(s) Verhoeven, J.T.W.; Broek, R.C.F.M. van den; Evenhuis, A.
Department(s) OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
OT Team Economie en Nematoden
OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
Publication type Brochure
Publication year 2013
Keyword(s) kleinfruit - aardbeien - teeltsystemen - hergebruik van water - cultuur zonder grond - phytophthora cactorum - aantasting - filters - rhododendron - proeven - small fruits - strawberries - cropping systems - water reuse - soilless culture - phytophthora cactorum - infestation - filters - rhododendron - trials
Categories Small Fruits / Cropping Systems / Plant Pathogenic Fungi
Abstract Hergebruik van water is bij de aardbeienteelt prima mogelijk ook bij een zware Phytophthora cactorum aantasting. Dit is de belangrijkste conclusie van het onderzoeksproject Teelt de grond uit. Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Indien een besmettingsbron aanwezig is kan een behandeling met Paraat bij het planten een verdere aantasting voorkomen. Ook het gebruik van een zandfilter helpt de ziektedruk en de verdere verspreiding te verminderen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.