Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 449533
Title Hergebruik van recirculatiewater in de aardbei stellingteelt
Author(s) Verhoeven, J.T.W.; Broek, R.C.F.M. van den
Department(s) OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
OT Team Economie en Nematoden
Publication type Brochure
Publication year 2013
Keyword(s) fragaria - aardbeien - teeltsystemen - hergebruik van water - waterkwaliteit - desinfecteren - regelingen - waterzuivering - Nederland - fragaria - strawberries - cropping systems - water reuse - water quality - disinfestation - regulations - water treatment - Netherlands
Categories Fruit Growing / Water Quality
Abstract Het meeste water dat in de aardbeienteelt gebruikt wordt voor de opkweek van trayplanten en voor de teelt van aardbeien op stellingen moet worden hergebruikt. Voor de stellingenteelt is lozen van het drainwater in de bodem alleen nog toegestaan bij het gebruik van langzaam werkende meststoffen. Per 1 januari 2013 gaat de regelgeving voor het gebruik van water vallen onder het Activiteitenbesluit Landbouw. Dit betekent dat er strenger wordt gecontroleerd op de naleving. Het overtollige drain en/of gietwater moet worden opgevangen en hergebruikt. De eenvoudigste en goedkoopste methode is dit water op te vangen en te gebruiken in een ander gewas (bijvoorbeeld gras, maïs, prei of fruitteelt). Wordt het water opnieuw gebruikt in de aardbeienteelt dan is het zinvol om het te ontsmetten o m de kans op verspreiding van ziekten te voorkomen . Vanuit de glastuinbouw zijn een groot aantal technieken bekend om dit water te ontsmetten zoals : langzame zandfiltratie, UV ontsmetting. verhitting, waterstofperoxide en ozon. In de boomteelt worden ook moerasfilters gebruikt. Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen waardoor de keuze lastig is. De geschiktheid an de systemen voor de aardbeienteelt worden kort besproken. Vervolgens zijn een aantal ontsmettingstechnieken getest op Xanthomonas fragariae.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.