Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 449660
Title Inventarisatie biomassagewassen voor project Energieboerderij
Author(s) Mheen, H.J.C.J. van der
Source Lelystad : PPO AGV - 22
Department(s) OT Team Int. Prod. & Gewasinn.
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) biomassa productie - brandstofgewassen - gewassen - beschrijvingen - biobased economy - nieuwe cultuurgewassen - biomass production - fuel crops - crops - descriptions - biobased economy - new crops
Categories Crops (General)
Abstract In 2011, het laatste loopjaar van het Energieboerderij project, ligt de vraag naar een inventarisatie en mogelijke veldproef met ‘nieuwe’ biomassagewassen voor. De voorkeur zou daarbij gegeven moeten worden aan gewassen waarvan de biomassa meerdere toepassingsmogelijkheden kent. Vanuit het ‘cascaderings-idee’ kunnen na winning van hoogwaardige componenten (zoals olie en/of specifieke inhoudstoffen) de reststromen hun weg vinden naar laagwaardiger toepassingen (zoals vergisting, ethanolwinning of verbranding). De vanuit de werkgroep gesuggereerde lijst met potentiële gewassen is (door de verbreding van het biomassabegrip) erg divers geworden, waarbij enkele gewassen (zoals mariadistel, melkdistel, Tagetes en paardenbloem) voornamelijk gekozen zijn vanuit de gedachte dat er ‘hoogwaardige’ componenten uit te winnen zijn. Om tot een keuze te komen van gewassen die zich lenen voor toetsing in een velddemo worden in deze, voornamelijk op literatuur gebaseerde studie, de belangrijkste teeltaspecten en de potentiele toepassingen van de gewassen behandeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.