Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 449744
Title Planten voor natte locaties
Author(s) Hoffman, M.H.A.; Hop, M.E.C.M.
Source Dendroflora 2013 (2012)49. - ISSN 0374-7247 - p. 4 - 26.
Department(s) Nursery Stock
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) stadsomgeving - beplantingen - bodemtypen (ecologisch) - bodem-plant relaties - soortendiversiteit - wadigronden - houtachtige planten - struiken - sierplanten - groeiplaatseisen - nomenclatuur - urban environment - plantations - soil types (ecological) - soil plant relationships - species diversity - wadi soils - woody plants - shrubs - ornamental plants - site requirements - nomenclature
Categories Ornamental Plants / Soil Science (General)
Abstract De hoeveelheid vocht in de bodem is één van de belangrijkste groeivoorwaarden voor planten. De meeste soorten geven de voorkeur aan een normale vochthoudende bodem, maar er zijn ook soorten die een veel drogere of juist nattere bodem prefereren. En ook tolereren. Nederland kent vooral veel natte locaties. In het stedelijke gebied geldt dit voor bijvoorbeeld oevers, laaggelegen delen en wadi’s. Vooral wadi’s zijn de laatste jaren erg populair geworden en bieden ook veel perspectief voor vergroening. Een goede soortkeuze voor zowel permanent natte als periodiek natte locaties is van essentieel belang.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.