Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 449820
Title Tellen en meten, de pijlers onder het weten (interview met Martin Poot, Cindy van Damme en Corina Hinrichs)
Author(s) Bijnsdorp, R.; Poot, M.C.; Damme, C.J.G. van; Hinrichs, C.S.
Source Magazine Over de Zee 1 (2013)October 2013. - p. 27 - 31.
Department(s) Aquaculture and Fisheries
Vis
Visserij
WIAS
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2013
Keyword(s) mariene gebieden - marien milieu - kennisvalorisatie - kennissystemen - kennisoverdracht - monitoring - strategisch management - marine areas - marine environment - knowledge exploitation - knowledge systems - knowledge transfer - strategic management
Abstract Alles wat op en in de zee gebeurt, is de moeite van het weten waard. Maar er is ook een soort kennis die niet allen nice to know is, maar ‘verplicht ‘voor elk land dat aan zee grenst. Kennis om te kunnen beoordelen of economische of maatschappelijke activiteiten schade (kunnen) toebrengen aan het milieu of het ecosysteem van de zee. Die kennis omvat veel verschillende terreinen en je kunt hem niet ad hoc even boven water halen wanneer je hem nodig hebt. Weten hoe het ervoor staat met de natuur en het milieu van de zee is een zaak van jaren achtereen, systematisch, dezelfde waarnemingen doen. Dan pas zijn trendmatige ontwikkelingen in kaart te brengen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.