Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 450288
Title Biomassahubs in de regio Emmen - Coevorden
Author(s) Smakman, G.J.J.; Annevelink, E.
Source Lelystad : PPO-AGV - ACRRES - 58
Department(s) OT Acrres
BBP Biorefinery & Sustainable Value Chains
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) logistiek - biomassa - biomassa cascadering - karteringen - terminalfaciliteiten - regionale ontwikkeling - haalbaarheidsstudies - industriële grondstoffen - ketenmanagement - biobased economy - drenthe - logistics - biomass - biomass cascading - surveys - terminal facilities - regional development - feasibility studies - feedstocks - supply chain management - biobased economy - drenthe
Categories Logistics
Abstract Doelstelling van deze verkenning is om aan te geven welke kansen er liggen voor een of meerdere biomassahubs, hoe deze eruit zouden kunnen zien en op welke manier deze zouden kunnen bijdragen aan het tot stand komen van regionale activiteiten op het gebied van de biobased economy. De biomassahub verbindt de leveranciers van biogene grondstoffen met de verwerkende industrie, door deze grondstoffen aan te leveren op een manier dat de industrie ze rechtstreeks en op een efficiënte manier kan toepassen in hun halffabricaten of eindproducten. De biomassahub kent verschillende uitvoeringsvormen, afhankelijk van de vraag en aanbod van biogene producten. Een belangrijk kenmerk van de biomassahub is de mogelijkheid om door middel van raffinagetechnieken ruwe grondstoffen te splitsen in componenten en deze allemaal een nuttige toepassing te bieden, waardoor (vrijwel) geen onbruikbare restproducten meer voorkomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.