Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 450356
Title Opleving prognoses Elstar en Conference: prijsprognoses hoger, maar baseer begroting op eigen gerealiseerde prijzen
Author(s) Roelofs, P.F.M.M.
Source De Fruitteelt 103/2013 (2013)48. - ISSN 0016-2302 - p. 9 - 11.
Department(s) Fruit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) fruitteelt - rassenkeuze (gewassen) - agrarische bedrijfsplanning - besluitvorming - financiële planning - investeringsplannen - markten - fruit growing - choice of varieties - farm planning - decision making - financial planning - investment planning - markets
Categories Apples, Pears / Farm economics
Abstract De Commissie Prijsprognoses Appel en Peer heeft de jaarlijkse prognoses van de lange termijn afzetprijzen voor de belangrijkste appel- en perenrassen vastgesteld. De hoge prijzen in het voorbije afzetseizoen leiden tot vijf cent hogere prijsprognoses voor Elstar en Conference. Bij het opstellen van bedrijfsplannen en finacieringsaanvragen hechten banken echter vooral waarde aan de resultaten die u zelf de afgelopen jaren realiseerde. Ook voor uw eigen beslissingen over bijvoorbeeld rassenkeuze is deze informatie onmisbaar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.