Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 450360
Title Teelt de grond uit mogelijk, maar niet zonder onderzoek. (over het onderzoek van: JJ de Haan, T. Vermeulen, H. van Reuler en S. de Kool)
Author(s) Baakman, L.; Haan, J.J. de; Vermeulen, T.; Kool, S.A.M. de; Reuler, H. van; Blind, M.
Source BloembollenVisie 2013 (2013)286. - ISSN 1571-5558 - p. 58 - 59.
Department(s) OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Flower Bulbs
Nursery Stock
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) tuinbouw - gewasteelt - alternatieve methoden - substraten - gesloten systemen - cultuurmethoden - emissie - reductie - pesticiden - programmaontwikkeling - landbouwkundig onderzoek - horticulture - crop management - alternative methods - substrates - closed systems - cultural methods - emission - reduction - pesticides - program development - agricultural research
Categories Cropping Systems / Horticulture
Abstract De meeste bolgewassen groeien gewoon in de grond. Toch zijn er nog andere manieren. Het programma 'Teelt de grond uit' onderzocht de verschillende mogelijkheden zoals telen op water, substraten en op een afgedichte ondergrond. Tijdnes een informatiedag in Venray werd de stand van zaken tot nu toe toegelicht. Er zijn mogelijkheden, maar vervolgonderzoek is gewenst. En dat komt er.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.