Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 450843
Title Aalt Dijkhuizen : 'Wetenschap niet verwarren met politiek'
Author(s) Dijkhuizen, A.A.
Source V-focus 11 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 6 - 8.
Department(s) Corporate Staff
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) agrarisch onderwijs - universiteiten - landbouwkundig onderzoek - bestuur - agrarische productiesystemen - dierenwelzijn - interviews - dierlijke productie - agricultural education - universities - agricultural research - administration - agricultural production systems - animal welfare - interviews - animal production
Categories Agricultural Education / Animal Health and Welfare / Education Policy
Abstract Aalt Dijkhuizen baarde in 2012 veel opzien toen hij luid hoorbaar verkondigde dat de agrarische producties omhoog moeten vanwege de wereldwijde voedselbehoefte. Vanuit agrarische kringen ging applaus op, dierenwelzijnsorganisaties hadden felle kritiek. Beide reacties kan Dijkhuizen zich voorstellen. Alleen het onfatsoen waarmee sommige NGO’s en hun sympathisanten reageerden, vindt hij ongehoord. Op 1 maart 2014 stopt Dijkhuizen als voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR. In dit interview blikt hij terug op twaalf jaar voorzitterschap.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.