Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451126
Title Rapportage Use case mariene data Digitale Delta
Author(s) Kamp, P.H.J. van der; Asch, M. van
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C008/14) - 15
Department(s) Visserij
Delta
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) mariene gebieden - computer software - gegevens verzamelen - onderzoeksprojecten - databasebeheer - marine areas - computer software - data collection - research projects - database management
Categories Marine Ecology
Abstract Ten behoeve van ontsluiting van mariene data lopen verschillende initiatieven waarbij IMARES betrokken is. Voorbeelden hiervan zijn: het WaLTER project voor ontsluiting van de Waddenzee data, werkzaamheden t.b.v. het Informatiehuis Marien (IHM) en deelname aan het EMODNET Biology project, waarin ook Deltares participeert. IHM is eigenaar van het onderdeel "Mariene data" in het project Digitale Delta (DD). In DD participeren een aantal partners om te onderzoeken of "waterbeheer in Nederland verbeterd kan worden met behulp van betere informatiedeling en slim hergebruik van ICT toepassingen." In het kader van deze use case zijn gegevens uit IMARES WOT schelpdierdatabase ontsloten via een door Deltares ontwikkelde softwarestick: een set open source softwarecomponenten waarmee data kan worden ontsloten die op een geografische locatie is ingewonnen. Op basis van overleg tussen IMARES, Ministerie EZ en het IHM over financiering van data-ontsluiting zal worden besloten of en hoe het project zal worden uitgevoerd bij IMARES.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.