Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451133
Title Groei en gedrag van schelpdieren in vijverteelt, samenvattend eindrapport Zeeuwse tong werkpakket 2
Author(s) Smaal, A.C.; Jansen, H.M.; Kamermans, P.; Schellekens, T.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C018/14) - 78
Department(s) Delta
Aquaculture
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) schaal- en schelpdierenteelt - aquacultuur - vijverteelt - algenteelt - aquatische ecosystemen - tong (vis) - algen - schaaldieren - visteelt - zoutwaterlandbouw - shellfish culture - aquaculture - pond culture - algae culture - aquatic ecosystems - dover soles - algae - shellfish - fish culture - saline agriculture
Categories Cultured Shellfish and Crustaceans / Aquaculture
Abstract De binnendijkse kweek van schelpdieren en micro-algen is in het kader van het project Zeeuwse Tong onderzocht en uitgetest op verschillende schaalniveaus. In de pilots is op praktijkschaal getest wat er nodig is voor een commercieel haalbare productie. In één van de pilots (Colijnsplaat) zijn de algen en schelpdieren gekweekt in samenhang met zager en tong kweek, in de andere pilots (Zeeland Aquacultuur en Wilhelminapolder) was de kweek gericht op algen en schelpdieren. In het laboratorium en in nagebootste ecosystemen (mesocosms) is een reeks deelvragen onderzocht, onder meer wat betreft de benodigdheden voor algenkweek en de kwaliteit van algen voor schelpdieren. In de pilots zijn specifieke proces metingen uitgevoerd. De resultaten van de procesmetingen en de lab en mesocosm experimenten worden in onderhavig rapport samengevat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.