Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451193
Title Een impuls voor extra gezondheidsbevordering in het primair onderwijs: wat levert het op?
Author(s) Albers, L.; Coenen-van der Burg, I.; Vlugt, I. van der; Bemelmans, W.
Source Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 91 (2013)6. - ISSN 1388-7491 - p. 304 - 308.
DOI https://doi.org/10.1007/s12508-013-0106-4
Department(s) WASS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2013
Abstract Binnen het landelijke programma #Jeugdimpuls staat de bevordering van een gezonde leefstijl van jongeren centraal. Eén van de activiteiten is het ondersteuningsaanbod voor het primair onderwijs. Via een keuzemenu op www.gezondeschool.nl konden basisscholen eind 2012 kiezen voor advies op maat over gezondheidsbevordering door de GGD en/of voor extra (financiële) ondersteuning bij interventies. Maar liefst 484 scholen toonden hiervoor belangstelling. Dit artikel licht de ontwikkeling en uitvoering van dit ondersteuningsaanbod toe en beschrijft enkele factoren die van invloed waren op de deelname van de basisscholen. Het RIVM – Centrum Gezond Leven gebruikt deze leerervaringen bij het vormgeven van nieuwe ondersteuningsrondes in het najaar van 2013.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.