Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451319
Title Regional atmospheric feedbacks over land and coastal areas
Author(s) Maat, H.W. ter
Source Wageningen University. Promotor(en): Bert Holtslag; Pavel Kabat, co-promotor(en): Ronald Hutjes. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461737731 - 172
Department(s) Climate Resilience
Meteorology and Air Quality
Earth System Science
WIMEK
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2014
Keyword(s) atmosfeer - aardoppervlak - kustgebieden - koolstofcyclus - kooldioxide - landgebruik - neerslag - gematigd klimaat - semi-aride klimaat - modellen - nederland - saoedi-arabië - atmosphere - land surface - coastal areas - carbon cycle - carbon dioxide - land use - precipitation - temperate climate - semiarid climate - models - netherlands - saudi arabia
Categories Hydrology / Climatic Change
Abstract De afgelopen jaren is er een grotere vraag ontstaan naar klimaat- en weergegevens op lokaal niveau, nu en in de toekomst. Van regionale klimaatmodellen wordt verwacht dat zij dit kunnen geven met verbeterde informatie wat betreft extremen. Heterogeniteit moet daartoe verder uitgewerkt worden. Vier verschillende voorbeelden worden behandeld om het begrip te verbeteren van de processen en de terugkoppelingen op lokaal/regionaal niveau. Terugkoppelingen tussen aardoppervlak en de atmosfeer. Drie voorbeelden stammen uit Nederland (gematigd klimaat), de vierde is afkomstig uit het (semi-)aride Saoedi Arabië. Dit proefschrift doet aanbevelingen om regionale atmosferische modellen te verbeteren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.