Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451322
Title Valorisatie van Pompoen reststromen : inventarisatie en aanbevelingen voor de keten
Author(s) Wijk, C.A.P. van
Source Lelystad : PPO AGV (PPO pub. 590) - 28
Department(s) OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) pompoenen - vollegrondsgroenten - reststromen - voedselverwerking - rassenproeven - biologische landbouw - biobased economy - pumpkins - field vegetables - residual streams - food processing - variety trials - organic farming - biobased economy
Categories Fruit Vegetables
Abstract Een groot deel van de biologische pompoen wordt op enkele plaatsen in Nederland centraal bewaard en gedurende de winter afgezet. Hierbij wordt, (naast rot product) ook bruikbaar product uitgesorteerd omdat deze bijvoorbeeld buiten de gewenste sortering valt, misvormd is, dan wel beperkt aangetast is. Deze reststroom kan wellicht nog verwerkt worden tot sap, soep, babyvoeding of decoratief product. Bij verwerking komen ook zaden vrij, die wellicht tot waarde gemaakt kunnen worden in baksels, brood en notenmengsels of geperst kunnen worden voor de olie. Wat de mogelijkheden van valorisatie van de pompoen reststroom in Nederland is, is onvoldoende bekend. In 2012 en 2013 is daarom een ketenproject uitgevoerd met als doel: Inventarisatie van de valorisatie mogelijkheden van de pompoen reststromen in Nederland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.