Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451345
Title Melkveehouders over verduurzaming in de zuivelketen
Author(s) Lauwere, C.C. de; Hoes, A.C.; Beldman, A.C.G.; Reijs, J.W.; Doornewaard, G.J.; Philipsen, A.P.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen (LEI report 2013-063) - ISBN 9789086156689 - 87
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LR - Environment
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) melkveehouderij - zuivelindustrie - duurzaamheid (sustainability) - dierenwelzijn - diergezondheid - begrazing - duurzame veehouderij - economische haalbaarheid - opinies - dairy farming - dairy industry - sustainability - animal welfare - animal health - grazing - sustainable animal husbandry - economic viability - opinions
Categories Alternative Farming / Farm Management / Cattle
Abstract De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland hebben hun krachten gebundeld in de Duurzame Zuivelketen. Het streven is om samen met de betrokken zuivelondernemingen en de melkveehouders, die bij hen aangesloten zijn, de Nederlandse zuivelsector wereldwijd koploper te maken op het gebied van duurzaamheid. Om die reden heeft de Duurzame Zuivelketen een aantal doelen geformuleerd, die gerelateerd zijn aan klimaat en energie, diergezondheid en dierenwelzijn, weidegang en biodiversiteit en milieu. Door middel van een enquête in het najaar van 2012 onder 150 gangbare en 23 biologische melkveehouders is onderzocht hoe melkveehouders tegen over de (haalbaarheid van de) door de Duurzame Zuivelketen geformuleerde doelen staan en tegenover de activiteiten van de betrokken zuivelondernemingen. Ook is gevraagd naar de maatregelen die melkveehouders al nemen of van plan zijn te gaan nemen om duurzaamheidsdoelen te realiseren en naar de invloed van de omgeving daarop.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.