Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451401
Title Broei van lelies op goten
Author(s) Kok, B.J.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 37
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) lilium - lelies - cultuur zonder grond - cultuurmethoden - goten - landbouwkundig onderzoek - nederland - lilium - lilies - soilless culture - cultural methods - ducts - agricultural research - netherlands
Categories Cropping Systems / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Vanaf 2002 is in diverse onderzoeksprojecten de haalbaarheid onderzocht van een teelt van lelies op een klein volume substraat. Aanleiding was de grote hoeveelheden potgrond die worden gebruikt in de huidige teelt van lelies in kisten. Verder staat deze manier van telen verdere mechanisering in de weg en is het niet mogelijk om de plantdichtheid tijdens de teelt te variëren afhankelijk van de gewasontwikkeling. Uit het onderzoek bleek het mogelijk te zijn om lelies in een klein volume substraat te telen mits de vochtvoorziening goed is. Naarmate het volume substraat waarop wordt geteeld kleiner is wordt de teelt kwetsbaarder voor een vochttekort. Een korte periode van uitdroging kan al desastreuze gevolgen hebben voor de takkwaliteit. Om minder kwetsbaar te zijn werd een systeem bedacht van een teelt in smalle kisten in goten. Bestaande leliekratten van 60 x 40 cm werden zo aangepast dat een kist ontstond van 60 x 13 cm. Deze kisten werden in goten geplaatst. Er werd ook een kist gemaakt van 60 x 23 cm. Het voordeel van deze kist is dat de teelt nog minder kwetsbaar omdat er een grotere substraatbuffer is maar een nadeel is dat de ruimtebesparing ook minder is. Door leliebollen in de kisten te planten is het volume substraat per bol nog steeds laag maar iedere bol heeft het totale volume substraat in de kist ter beschikking. Hierdoor wordt het teeltsysteem aanzienlijk minder kwetsbaar. Er werden in dit project goede resultaten behaald met een teelt in verse maar ook in hergebruikte gestoomde kokos. De meest optimale watergift was een watergift door middel van eb/vloed. In dit onderzoek werd de Oriëntal Muscadet zift 15-16 gebroeid. De optimale plantdichtheid was 7 bollen per kist van 60 x 13 cm en 11 bollen per kist van 60 x 23 cm. Een voordeel van een teelt in goten is dat goten mobiel zijn waardoor optimaal gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare kasruimte. Doordat de goten in fasen wijder gezet worden, afhankelijk van de gewasontwikkeling, is het mogelijk om de kas te verwarmen met een ondernet op het moment dat de goten niet meer tegen elkaar staan. In de wintermaanden, is de RV in de kas normaalgesproken hoog. De combinatie van teelt in goten, watergift via eb/vloed en ondernetverwarming zorgt voor een lagere RV van de kaslucht. Dit kan bijdragen aan vermindering van bladproblemen en energieverbruik.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.