Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451516
Title Film coating van boomzaden met fungiciden tegen kiemplantenziekte
Author(s) Derkx, M.P.M.; Brouwer, J.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen (Rapport / PPO 12349) - 25
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) zaden - houtachtige planten als sierplanten - onderstammen - rosa - zaadbehandeling - plantenziekten - kieming - botrytis - fusarium - pythium - rhizoctonia - schimmelziekten - gewasbescherming - coating - fungiciden - seeds - ornamental woody plants - rootstocks - rosa - seed treatment - plant diseases - germination - botrytis - fusarium - pythium - rhizoctonia - fungal diseases - plant protection - coating - fungicides
Categories Seed Technology / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Pasgekiemde zaden of jonge planten van bos- en haagplantsoengewassen en rozenonderstammen vallen regelmatig weg door kiemplantenziekte. Bodemschimmels zoals Botrytis, Fusarium Pythium en Rhizoctonia zijn de boosdoeners. Deze schimmels slaan vooral toe onder natte omstandigheden. Ook in andere landbouwgewassen is kiemplantenziekte een probleem. In deze gewassen hebben film coatings met daarin fungiciden in het verleden hun waarde bewezen: het percentage uitval neemt enorm af. Film coatings met fungiciden blijken nu ook perspectief te bieden voor de bos- en haagplantsoensector. Dat is gebleken in proeven op de Proeftuin Noordbroek en op drie bedrijven in het noorden van het land en in de regio Zundert. Voor de soorten Acer palmatum, Tilia cordata, Prunus avium en Pinus sylvestris is een veilige film coating ontwikkeld, die geen schade geeft aan het zaad. In Fagus sylvatica is dat nog niet gelukt. Het testen van de film coatings op bos- en haagplantsoenbedrijven is succesvol verlopen. In een aantal gevallen gaven zaden met een film coating een aanzienlijk hoger aantal planten dan zaden die niet behandeld waren. Soms was er weinig verschil, maar traden er ook geen problemen met kiemplantenziekte op. De kosten voor film coating zijn heel snel terug te verdienen door de hogere plantaantallen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.