Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451559
Title Input-output Fase III : Bijvoeden en vulgewicht
Author(s) Baars, J.; Sonnenberg, A.S.M.; Visser, P.H.B. de; Blok, C.
Source PRI Plant Breeding/WUR Glastuinbouw (Rapporten PRI 2013-1) - 28
Department(s) Plant Breeding
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) paddestoelen - eetbare paddestoelen - champignonmest - agaricus bisporus - geconditioneerde teelt - cultuurmethoden - hemicellulosen - kwaliteit - opbrengst - relatie tussen groei en oogst - mushrooms - edible fungi - mushroom compost - agaricus bisporus - conditioned cultivation - cultural methods - hemicelluloses - quality - outturn - growth yield relationship
Categories Edible fungi / Compost
Abstract Het 'input-output' project wil meer inzicht verschaffen in de teelt van champignons zodat duidelijk wordt waar de grenzen/knelpunten van het huidige systeem liggen en waar mogelijkheden liggen voor verbetering. In vorige fasen van het project is bepaald hoe de diverse voedingscomponenten in de compost worden verbruikt van vullen met entbare compost tot de tweede vlucht. Daaruit bleek dat vooral hemicellulose een knelpunt kan vormen. Voor het nu afgeronde project zijn diverse type bijvoedmiddelen toegevoegd aan doorgroeide compost en de effecten op opbrengst en kwaliteit getest bij verschillende vuldikten. De voornaamste conclusies: Extra toevoeging van hemicellulose leidt niet tot extra productie terwijl extra hemicellulose wel wordt verbruikt. Lage vulgewicht leidt tot efficiënter gebruik compost maar ook tot lagere kwaliteit champignons
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.