Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451561
Title 'Modified Atmosphere' - verpakking en vulmiddel voor bloembollen en vaste planten
Author(s) Gude, H.; Dijkema, M.H.G.E.; Dalfsen, P. van; Leeuwen, P.J. van
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 85
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) verpakken - gemodificeerde atmosfeer opslag - bloembollen - overblijvende planten - packing - modified atmosphere storage - ornamental bulbs - perennials
Categories Postharvest Treatment / Bulb and Tuber Flowers / Ornamental Plants
Abstract Sommige soorten vaste planten en bollen hebben tijdens de bewaring bij de handels-of exportbedrijven of bij de retailer sterk de neiging tot uitlopen en/of uitdroging. Het uitlopen en uitdrogen kan voorkomen of geremd worden door ze te verpakken in een MAP-folie. Deze folie heeft een beperkte doorlaatbaarheid voor zuurstof waardoor, ten gevolge van de ademhaling van het product, het zuurstofgehalte in de verpakking daalt en de groei, en dus uitloop, geremd worden. Het zuurstofgehalte dat ontstaat in de verpakking wordt bepaald door de doorlaatbaarheid van de verpakking én door de ademhalingsactiviteit (afhankelijk van de temperatuur) van het product. Doordat een MAP-folie volledige ondoorlaatbaar is voor water wordt uitdroging voorkomen. Om condensvorming en dus ziekte te voorkomen, moet in combinatie met een MAP-folie een vulmiddel toegepast worden dat het overtollige vocht in de verpakking in voldoende mate kan opnemen en afgeven. Het doel van het onderzoek was om voor verschillende soorten bloembollen en vaste planten die gevoelig zijn voor uitdroging en/of uitlopen, een consumentenverpakking (t.b.v. de retail) en/of ‘bulk’-verpakking (t.b.v. handels- en exportbedrijven) van MAP-folie te ontwikkelen en tevens een vulmiddel te vinden, waarbij het product geen (of een aanvaardbare) spruitgroei vertoont en vochtproblemen (uitdroging of condensvorming) voorkómen worden. Het onderzoek bestond uit 3 onderdelen: I. De bepaling van de ademhalingsactiviteit tijdens een ketensimulatie. Dit was nodig om een MAP-folie met de juiste zuurstofdoorlaatbaarheid te kunnen ontwikkelen. II. M.b.v. de verkregen ademhalingsgegevens zijn door een foliefabrikant MAP-folies ontwikkeld voor de consumentenverpakking (t.b.v. retailer) en de ‘bulk’-verpakking (bewaring bij handels-of exportbedrijf). Een aantal soorten planten/bollen is verpakt in MAP-verpakkingen met verschillende type vulmiddelen en verschillende vochtgehaltes. De planten/bollen zijn gedurende een aantal weken/maanden op het laboratorium bewaard onder ketenomstandigheden. De kwaliteit van planten/bollen uit de MAP- verpakkingen is vergeleken met die van planten/bollen uit praktijkverpakkingen. III. Planten en/of bollen zijn bij bedrijven verpakt in consumenten- of in ‘bulk’-verpakkingen van MAP-folie in combinatie met de vulmiddelen die uit het onderzoek als meest perspectiefvol naar voren kwamen. Na (langdurige) bewaring is de kwaliteit van planten/bollen uit de MAP-verpakkingen vergeleken met die van planten/bollen uit praktijkverpakkingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.