Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451563
Title Metam-natrium als grondontsmettingsmiddel voor de bestrijding van stengelaaltjes
Author(s) Vreeburg, P.J.M.; Korsuize, C.A.; Bruggen, A.S. van
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 20
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) bloembollen - grondsterilisatie - bodemmicrobiologie - nematodenbestrijding - pesticiden - ornamental bulbs - soil sterilization - soil microbiology - nematode control - pesticides
Categories Bulb and Tuber Flowers / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Stengelaaltjes in bloembolgewassen behoren tot de quarantaine-organismen. Voor besmette percelen geldt zonder de toepassing van bestrijdingsmaatregelen een wettelijk teeltverbod van 10 jaar voor alle voor stengelaaltjes vatbare bolgewassen. Het teeltverbod kan tot 6 jaar verkort worden (niet in alle situaties) wanneer op een speciale manier wordt gerooid. Door toepassing van het grondontsmettingsmiddel cis-dichloorpropeen kon het teeltverbod opgeheven worden. Cis-dichloorpropeen heeft geen toelating meer en kon in 2002 en 2003 alleen via een speciale procedure (artikel 16a ontheffing) ingezet worden tegen stengelaaltjes. Metam-natrium was het enige grondontsmettingsmiddel dat was toegelaten. Van dit middel werd verwacht dat het minder effectief was tegen aaltjes dan cis-dichloorpropeen. Metam-natrium werd daarom niet door de Plantenziektenkundige Dienst (PD) geaccepteerd als grondontsmettingsmiddel tegen stengelaaltjes. Het hier beschreven onderzoek met metam-natrium in vergelijking met cis-dichloorpropeen onder veldomstandigheden moest uitwijzen of de effectiviteit van metam-natrium voldoende was voor een adequate bestrijding van stengelaaltjes.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.