Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451577
Title Verhoging van de N-benutting uit drijfmest bij lelie
Author(s) Kok, B.J.; Dam, A.M. van; Aanholt, J.T.M. van
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 25
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) bloembollen - bemesting - lelies - drijfmest - zandgronden - noord-brabant - limburg - ornamental bulbs - fertilizer application - lilies - slurries - sandy soils - noord-brabant - limburg
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Bulb and Tuber Flowers
Abstract De totale N-gift bij lelieteelt is in Zuidoost Nederland gemiddeld aanzienlijk hoger dan de N-norm. Dit is vermoedelijk te verklaren door een slechte benutting van de stikstof uit drijfmest. Deze lijkt soms verloren te gaan door de toedieningswijze (onderploegen, waardoor de mest ten dele in de ondiepe wortelzone terecht komt) en soms door uitspoeling met intensieve beregening. In dit project werd onderzocht of het injecteren van varkensdrijfmest in de bovenste 10 cm in plaats van het onder te ploegen de N-benutting uit drijfmest verbetert, waardoor tijdens de teelt minder stikstof bemest hoeft te worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.