Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451605
Title Gebruikswaardeonderzoek komkommer : zomerteelt 2009
Author(s) Steenbergen, P.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw - 15
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) cucumis sativus - komkommers - rassenproeven - resistentieveredeling - toegepast onderzoek - gebruikswaarde - nederland - cucumis sativus - cucumbers - variety trials - resistance breeding - applied research - use value - netherlands
Categories Fruit Vegetables
Abstract Op verzoek van de landelijke komkommercommissie en gefinancierd door het Productschap Tuinbouw is door Wageningen UR Glastuinbouw in de zomerteelt rassenonderzoek bij komkommer uitgevoerd. De zaaidata van de proeven liepen uiteen van 14 april tot 15 mei 2009. Vier veredelingsbedrijven zonden in totaal zes nieuwe rassen in die in de proeven vergeleken werden met Roxanna. Alle nieuwe rassen hebben een mate van meeldauw resistentie. Na beproeving zijn drie rassen door de inzenders teruggetrokken. Demarrage komt uit de houdbaarheidsproeven als beste naar voren. Excalibur krijgt goede cijfers voor vorm en heeft een hoog niveau van meeldauwresistentie. Adinda heeft een redelijke stuks productie. Roxanna heeft verreweg de hoogste productie, maar is wel vatbaar voor meeldauw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.