Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451665
Title Investeren, besparen en verwaarden : een essay over drie jaar beleidsondersteunend onderzoek naar de waarde van groen, met een doorkijk naar de toekomst
Author(s) Heide, C.M. van der; Overbeek, M.M.M.
Source Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport LEI 14-007) - 54
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Agricultural Economics and Rural Policy
Bos- en Natuurbeheer (VHL)
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) bosbouw - houtteelt - natuurbeheer - duurzaamheid (sustainability) - communities of practice - natuurbeleid - economische analyse - forestry - silviculture - nature management - sustainability - communities of practice - nature conservation policy - economic analysis
Categories Forest Ecology
Abstract De term 'groen' in de titel van het BO-thema kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, variërend van (bestaande en nieuwe) natuurgebieden, biodiversiteit, en omgevingskwaliteit tot aan houtproductiepotentie. Onderzoek naar de waarde van groen is dus subjectief, meervoudig en contextgebonden (gebonden aan plaats, tijd en taal), en daarmee ook divers en uiteenlopend. De focus van 'Waarde van Groen' op het directe nut van groen kan niet verhullen dat de waarde van groen moeilijk te meten is. Bedrijven en ondernemingen zijn gericht op activiteiten die kostendekkend, zo mogelijk winstgevend, zijn. Dit resulteert in een bedrijfsvoering die wel functioneel is voor de eigen organisatie maar niet per se voor de maatschappij als geheel. Kosten van het ondernemen worden dan afgewenteld op de samenleving. Vervuiling en aantasting van natuurgebieden is daarvan een voorbeeld. Jarenlang bestond in Nederland de illusie dat we voor altijd economische vooruitgang zouden kennen. Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 ligt dat idee nu achter ons. Het natuurbeleid is daarvan afhankelijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.