Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451684
Title Verbeterde warmwaterbehandeling in lelie
Author(s) Kok, B.J.; Aanholt, J.T.M. van; Conijn, C.G.M.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 33
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) pratylenchus penetrans - lilium - lelies - heetwaterbehandeling - gewasbescherming - plantenziekten - bloembollen - teelt - pratylenchus penetrans - lilium - lilies - hot water treatment - plant protection - plant diseases - ornamental bulbs - cultivation
Categories Plant and Crop Protection (General) / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Steeds meer partijen lelie zijn aangetast door het wortellesie-aaltje (Pratylenchus penetrans). Dit zorgt voor lagere kg-opbrengsten tijdens de teelt en lagere financiële opbrengsten door onverkoopbare aangetaste leverbare bollen. Dit aaltje is zelfs met een goed uitgevoerde warmwaterbehandeling nauwelijks te bestrijden. Daarom is onderzocht of de effectiviteit van de warmwaterbehandeling kan worden vergroot. Indien een partij lelies zwaar is aangetast door wortellesieaaltjes is een warmwaterbehandeling zo snel mogelijk na rooien de beste remedie. Door de bollen voor- en na de warmwaterbehandeling gedurende 4 dagen bij 20°C te bewaren en te koken in alleen water gedurende 2 uur bij 43°C wordt de bestrijding van wortellesieaaltjes aanzienlijk verbeterd. Er is wel enige kans op opbrengstderving wat tot uiting komt in een mindere stand van het gewas en een lagere opbrengst. Vooralsnog was de bestrijding van wortellesieaaltjes het best na een warmwaterbehandeling in het niet in lelie toegelaten middel F2000. Deze resultaten hebben betrekking op 1 jaar onderzoek. De proeven met voor- en nawarmte in combinatie met een warmwaterbehandeling zo snel mogelijk na rooien zullen herhaald moeten worden voordat een veilig advies kan worden samengesteld. ©
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.