Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451701
Title Verbetering vaasleven van snijhyacinten afkomstig van waterbroei
Author(s) Vreeburg, P.J.M.; Korsuize, C.A.; Dijkema, M.H.G.E.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 29
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) vaasleven - houdbaarheid (kwaliteit) - hyacinthus - forceren van planten - landbouwkundig onderzoek - vase life - keeping quality - hyacinthus - forcing - agricultural research
Categories Bulb and Tuber Flowers
Abstract Vanuit de praktijk en onderzoek waren er aanwijzingen dat Delft Blue afkomstig van de waterbroei op de vaas een minder goede houdbaarheid had dan Delft Blue afkomstig van broei op grond. Dit uitte zich in eerder omknikken van de stelen. Omdat de markt steeds duidelijker vraagt naar schone producten zou waterbroei meer navolging verdienen. De kwaliteit van het product mag echter niet ter discussie komen te staan. Doel van dit onderzoek was om vaststellen of het vaasleven van hyacinten afkomstig van waterbroei minder goed was dan van hyacinten afkomstig van grondbroei. In dit project werd onderzocht of dit vooral een cultivareigenschap of partijherkomst van Delft Blue betrof en of het probleem was te verhelpen met een aangepaste kastemperatuur of door voeding aan het water tijdens de broei toe te voegen. In dit onderzoek werd bevestigd dat planten van Delft Blue afkomstig van waterbroei een minder goede houdbaarheid hebben dan planten afkomstig van grondbroei. De planten knikten eerder om. Dit gold ook voor de cultivars Blue Star en China Pink die verwant zijn aan Delft Blue. De cultivars Minos en Atlantic hadden veel minder last van omknikken. Tussen enkele partijen Delft Blue waren soms ook verschillen aanwezig. Door (tulpen)voeding aan het water toe te voegen werd de groei gewijzigd waardoor de oogst een dag later was en het blad relatief langer werd, maar dit gaf geen of onvoldoende verbetering van de uitbloeikwaliteit. Het verlagen van de kastemperatuur van 20°C naar 18 of 16°C gaf wel een iets tragere groei en iets meer bloei in het blad maar had op het omknikken geen duidelijke invloed. Het toevoegen van een houdbaarheidsmiddel op de vaas had een positief effect op de waterkwaliteit in de vaas, maar een negatief effect op de uitbloeikwaliteit, omknikken maar vooral ook op het vergelen van het blad. De uitbloeikwaliteit werd later in het seizoen steeds slechter. Gezien de resultaten van dit onderzoek is in overleg met KAVB-Produktgroep Hyacint en PT, besloten dit onderzoek niet met het tweede jaar te vervolgen. Het probleem van Delft Blue ten aanzien van het omknikken werd eveneens gezien in uitbloeiproeven van snijhyacinten van grondbroei op FloraHolland Rijnsburg in het voorjaar van 2006. Omdat er ook partijen tussen zaten die veel omknikten, gaf dit reden om onderzoek voor te stellen naar de oorzaak van die verschillen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.