Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451702
Title Plantweging in de boomkwekerij : optimale vochtvoorziening van pot- en containerplanten gebaseerd op het weegsysteem in de buitenteelt boomkwekerij
Author(s) Baltissen, A.H.M.C.; Dalfsen, P. van; Aendekerk, T.G.L.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 65
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) irrigatie - houtachtige planten als sierplanten - vollegrondsteelt - potcultuur - teeltsystemen - irrigation - ornamental woody plants - outdoor cropping - pot culture - cropping systems
Categories Cropping Systems / Ornamental Woody Plants
Abstract De verdamping is, na de fotosynthese, een van de belangrijkste plantprocessen, met invloed op de opname en het transport van water en voeding en de bladtemperatuur. In de praktijk groeit de behoefte aan een water verbruiksmeting. De weeggoot is een instrument om wateraanvoer, gewasgewichtsverandering en verdamping te volgen. Wateraanvoer wordt daarbij opgemerkt als een gewichtstoename, verdamping als een gewichtsafname. In de glastuinbouw is hiermee de nodige ervaring opgedaan en nu wordt ook in de boomkwekerij dit instrument geïntroduceerd. Onderzoek en praktijk werken samen om versneld informatie te verzamelen om zo de (on)mogelijkheden van het instrument in de boomkwekerij aan te tonen. Meten is weten en door een stap te zetten naar het kwantificeren van de waterstromen in de pot wordt een stap gezet naar het automatiseren van de watergift. Inzicht in het vochtgehalte in de pot is van belang om de plant in goede conditie te houden. Het doel van het project is het ontwikkelen, testen en optimaliseren van de weegapparatuur (weegsysteem) voor in pot en container gekweekte buitenproducten ten behoeve van de geautomatiseerde sturing van de watergift. Op basis van het gewenste vochtgehalte (gewas, groeistadium, potgrondmengsel, potmaat, watergeefsysteem) en de weersomstandigheden (verdamping, neerslag) wordt de optimale watergift (frequentie en hoeveelheid) vastgesteld. De computer regelt de watergift per vastgestelde planteenheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.