Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451706
Title Kansen voor innovatie in melkvee- en varkenshouderij
Author(s) Koeijer, T.J. de; Kruseman, G.; Galen, M.A. van
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI report 2013-034a ) - ISBN 9789086156665 - 30
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) melkveehouderij - varkenshouderij - innovaties - dierenwelzijn - schaalverandering - bedrijfseconomie - agrarische bedrijfsvoering - toekomst - dairy farming - pig farming - innovations - animal welfare - scaling - business economics - farm management - future
Categories Farm economics / Animal Housing, Management and Care / Cattle / Pigs
Abstract De kansen voor duurzame innovaties in de melkveehouderijsector bij verdergaande schaalvergroting en die voor de varkenshouderij bij stijgende voerprijzen zijn op verzoek van het ministerie van Economische Zaken in beeld gebracht. Dit is gedaan op basis van een systeembenadering en vanuit het ondernemersperspectief. De systeemanalyse is zowel kwalitatief uitgevoerd op basis van de veranderingstheorie als kwantitatief met het bedrijfseconomisch optimalisatiemodel FLAME. Het ondernemersperspectief is gebruikt voor het in kaart brengen van het huidige innovatiegedrag op basis van de LEI Innovatiemonitor-enquete. Daarnaast zijn vertegenwoordigers uit beide sectoren gevraagd naar de volgens hen benodigde innovaties voor een toekomstbestendige landbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.