Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451790
Title Ervaringen met bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnormen : reacties van voorlichters en veehouders op het gebruik van generieke en bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnormen
Author(s) Oenema, J.
Source Wageningen : Wageningen UR
Department(s) Agro Field Technology Innovations
Publication type Brochure
Publication year 2014
Keyword(s) melkveehouderij - dierlijke meststoffen - fosfaat - kwantitatieve methoden - normen - mestbeleid - bemesting - dairy farming - animal manures - phosphate - quantitative methods - standards - manure policy - fertilizer application
Categories Animal Husbandry and Environment / Fertilizers, Fertilizer Application / Cattle
Abstract In de afgelopen jaren zijn de Koeien & Kansen-bedrijven geconfronteerd met de verschillen tussen enerzijds generieke fosfaatgebruiksnormen en anderzijds hun bedrijfseigen gebruiksnormen. Samen met hun adviseurs hebben bedrijven keuzes gemaakt hoe hiermee om te gaan, en geprobeerd aan te geven wat de gevolgen zijn voor de bedrijfsvoering. Doel van deze notitie is enerzijds inzicht verschaffen in de gevolgen van werken met bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnormen en anderzijds wat de reacties daarop zijn in de praktijk (Koeien & Kansen).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.