Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451822
Title Bruine wortels in tulp, Praktijkoplossingen: Onderzoek naar de mogelijkheden van de toepassing van anti-oxidanten en PVPP tegen het ontstaan van bruine wortels bij tulp
Author(s) Dam, M.F.N. van; Gude, H.
Source Lisse : PPO Bloembollen (PPO rapport 360114) - 19
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) tulipa - tulpen - afwijkingen, planten - wortels - fenolen - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - bloembollen - tulipa - tulips - plant disorders - roots - phenols - plant protection - agricultural research - ornamental bulbs
Categories Plant and Crop Protection (General) / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Bij de broei van tulpen op water doet zich het verschijnsel voor dat wortels bruin verkleuren en te kort wor-den. Dit leidt tot kwaliteitsverlies van de tulpen. Er is in eerder onderzoek aangetoond dat fenolen uit de bolhuid een oxidatiereactie aangaan onder invloed van enzymen uit de wortels (polyfenoloxidase). Hierbij komen polyfenolen en chinonen vrij die een bruine neerslag en de bijbehorende groeiremming van de wortels veroorzaken. In dit onderzoek kwam naar voren dat anti-oxidanten perspectiefvol lijken om het proces tot staan te brengen. Ook is gewerkt met de fenol-vanger polyvinylpolypyrillidone (PVPP) waarmee fenolen kunnen worden vastgelegd zodat de oxidatiereactie niet kan plaatsvinden. Ook deze stof leek perspectiefvol. In dit vervolgonderzoek werd de praktische toepassing van anti-oxidanten (citroenzuur en ascorbinezuur) nader beproefd. Bij gebruik van citroenzuur werd de polyfenoloxidase-activiteit geremd. Door de toevoeging daalde de pH van de voedingsoplossing echter naar pH-waarden van 3 à 4. De wortelgroei werd hierbij sterk geremd. In de verdere proeven met citroenzuur en ascorbinezuur werd de pH gecorrigeerd om deze neveneffecten te voorkomen. Bij de gekozen concentraties van de anti-oxidanten met pH-correctie trad geen verbetering op in de hoeveelheid bruine wortels. De verklaring hiervan ligt in het feit, dat de polyfenoloxida-se-reactie blijkbaar voornamelijk wordt geremd doordat dit proces moeilijk verloopt bij een lage pH. Omdat wortelvorming bij tulp uiteraard een eis is zijn daarmee deze pH-verlagende anti-oxidanten ongeschikt ge-bleken als toepassing tegen bruine wortels in tulp. PVPP bleek goed toepasbaar als middel tegen bruine wortels. Bruine wortels kunnen worden voorkomen door het gebruik van PVPP. Bij de toepassing van dit middel zijn bovendien geen negatieve effecten op de kwaliteit van de tulpen waargenomen. Om PVPP praktisch en met lage kosten te kunnen toepassen is een systeem met regeneratie en hergebruik nodig. Als voorschot op een verkenning van de technische moge-lijkheden is de toepassing van PVPP in de bierindustrie bestudeerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.