Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451903
Title Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied
Author(s) Gies, T.J.A.; Nieuwenhuizen, W.; Smidt, R.A.
Source Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 14.2.325) - ISBN 9789050595155 - 57
Department(s) CL - Rural Dynamics
Regional Development and Spatial Use
Applied Spatial Research
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) boerderijen - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - landbouwbedrijfsgebouwen - huisvesting op het platteland - plattelandsontwikkeling - inventarisaties - bestemmingsplannen - ruimtelijke ordening - farm dwellings - farm closures - farm buildings - rural housing - rural development - inventories - zoning plans - physical planning
Categories Land Use Planning / Rural Development
Abstract Vrijkomende boerenerven bieden ruimte aan nieuwe activiteiten in het landelijk gebied. Terwijl deze nieuwe activiteiten decennialang door overheden op diverse niveaus zijn beperkt, is de afgelopen jaren een kentering gaande. Provincies en gemeenten zien vrijkomende locaties in toenemende mate als een kans voor revitalisering van het landelijk gebied. Gezien de omvang van de transformaties en de verwachte leegstand zullen deze kansen ook in de toekomst alleen maar groter en belangrijker worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.