Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451905
Title Literatuurstudie en in vitro onderzoek naar antibacteriële werking van voeradditieven ter vermindering van de Streptococcus suis problematiek = Desk study and in vitro analysis of antibacterial effects of feed additives to reduce Streptococcus suis in the field
Author(s) Smith, H.E.; Greeff, A. de; Faber, I.; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Kluivers-Poodt, M.; Troquet, L.M.P.
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 760) - 8
Department(s) Infection Biology
Animal Nutrition
Animal Health & Welfare
PRC Sterksel
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) varkenshouderij - varkensziekten - varkensvoeding - voedertoevoegingen - antibacteriële eigenschappen - streptococcus suis - dierziektepreventie - pig farming - swine diseases - pig feeding - feed additives - antibacterial properties - streptococcus suis - animal disease prevention
Categories Veterinary Pharmacology and Anaesthesiology / Feed Additives / Pigs
Abstract In opdracht van het Productschap Vee en Vlees en het ministerie van Economische Zaken is een literatuurstudie uitgevoerd naar voeradditieven waarvan beschreven is dat zij een direct bacteriedodend effect hebben, bij voorkeur tegen Streptococcus suis. De top 5 voeradditieven, die uit deze studie naar voren kwam, te weten oregano, knoflook, kaneel, laurinezuur en monolauraat zijn vervolgens in vitro getest op de bacteriedodende werking tegen verschillende Streptococcus suis stammen van serotype 2 en 9.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.