Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451940
Title Kenniskring staand want IJsselmeer: vervolg pilot project 2013
Author(s) Keeken, O.A. van; Uhlmann, S.S.; Groot, P.J.; Groeneveld, K.; Graaf, M. de
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C042/14) - 22
Department(s) Vis
Visserij
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) vissen - kaderrichtlijn water - aquatische ecologie - ijsselmeer - monitoring - proefprojecten - fishes - water framework directive - aquatic ecology - lake ijssel - monitoring - pilot projects
Categories Aquatic Ecology
Abstract Vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) wordt informatie vereist over de bestandsopbouw van onder andere snoekbaars en baars op het IJsselmeer en het Markermeer. In het IJsselmeer worden de visbestanden jaarlijkst bemonsterd. Deze reguliere bemonstering is echter niet geschikt om karakteristieken van de bestandsopbouw, zoals verhouding maatse en ondermaatse vis, mee te monitoren. Het doel van dit onderzoek is vooral om na te gaan of door het gebruik van staand want met verschillende maaswijdtes beter inzicht kan worden verkregen in de verhouding maatse en ondermaatse snoekbaars en baars.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.