Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451947
Title Inkomenskengetallen nader bekeken
Author(s) Everdingen, W.H. van; Boone, J.A.
Source Agri-monitor 2007 (2007)12. - ISSN 1383-6455 - 2
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) agrarische economie - agrarische bedrijfsvoering - inkomen van landbouwers - inkomsten uit het landbouwbedrijf - rentabiliteit - bedrijfsresultaten in de landbouw - bedrijfsvergelijking in de landbouw - bedrijfseconomie - agricultural economics - farm management - farmers' income - farm income - profitability - farm results - farm comparisons - business economics
Categories Farm economics
Abstract In de bedrijfeconomische rapportages van het LEI worden meerdere inkomenskengetallen gepresenteerd. Elk kengetal heeft zijn eigen achtergrond en betekenis. Afhankelijk van het doel van het gebruik moet het best passende kengetal worden gekozen. Dit artikel licht de volgende kengetallen kort toe: bedrijfswinst, gezinsinkomen uit bedrijf, totaal gezinsinkomen en nettobedrijfsresultaat
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.