Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451977
Title Automatisering van de meting van de stamomvang van laanbomen
Author(s) Sluis, B.J. van der; Baltissen, A.H.M.C.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bomen - 46
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) bomen - straatbomen - meting - boomstammen - dikte - stamafmetingen - automatisering - economische haalbaarheid - boomkwekerijen - trees - street trees - measurement - trunks - thickness - log size - automation - economic viability - forest nurseries
Categories Forestry Practices and Machinery
Abstract De sortering van laanbomen wordt bepaald door de omvang/diameter van de stam op 1 meter boven de grond. Deze diameter/omvang wordt jaarlijks voor de verkoop met de hand gemeten (contactmeting) en indien nodig wordt de boom gemerkt, zodat de teler weet welke voorraad hij van elke sortering heeft. De meting, het merken en de eventuele verwerking van de meetresultaten is arbeidsintensief en kan geautomatiseerd worden. Door het te automatiseren kan de betrouwbaarheid verbeterd worden (standaardisatie, kwaliteitsverbetering). Het project 'Automatisering van de meting van de stamomvang van laanbomen' bestaat uit drie fasen. Dit rapport rapporteert de resultaten van de eerste fase; een technische en economische haalbaarheidsstudie met een globale uitwerking van een aantal concepten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.