Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 452060
Title Bruine wortels in tulp : onderzoek naar het mechanisme achter de bruinverkleuring van tulpenwortels in de teelt op water
Author(s) Dam, M.F.N. van; Gude, H.; Plas, L.H.W. van der
Source Lisse : PPO Bloembollen - 30
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Laboratory of Plant Physiology
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) wortelrot - tulipa - tulpen - snijbloemen - fenolen - plantenziektebestrijding - landbouwkundig onderzoek - bloembollen - nederland - root rots - tulipa - tulips - cut flowers - phenols - plant disease control - agricultural research - ornamental bulbs - netherlands
Categories Bulb and Tuber Flowers / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Bij de broei van tulpen op water ontstaan tijdens het uitlopen van de wortels soms bruine verkorte wortels. Dit kan leiden tot verminderde wateropname en slechte opname van voedingszouten uit het water. Voor de bloementeler betekent dit vervolgens financiële schade doordat er bloemen van mindere kwaliteit worden geoogst en er uitval kan optreden. In dit onderzoek is uitgegaan van de veronderstelling dat het proces van fenoloxidatie de oorzaak is van het probleem. Uit de bolhuid komen fenolen vrij. Onder invloed van het enzym polyphenoloxidase uit de wortels oxideren de fenolen via di-fenolen tot polyfenolen en chinonen. De laatste twee zijn de giftige stoffen waardoor de wortels verkleuren en waardoor er groeiremming optreedt. Binnen dit onderzoek zijn experimenten uitgevoerd om het veronderstelde bestaan van het polyfenoloxidase proces aan te tonen. Daarnaast is ook gezicht naar manieren van beïnvloeding van het proces, door het toevoegen van stoffen die de reactie remmen of stoppen. De hoeveelheid fenol in de bolhuid bleek de belangrijkste factor voor het optreden van de reacties waardoor bruinverkleuring wordt veroorzaakt. Het betrokken enzym (polyfenoloxidase) bleek voornamelijk in de wortels aanwezig. Per cultivar of partij kon de activiteit daarvan verschillen, maar dat beïnvloedde de verbruiningsreactie niet. Een lage hoeveelheid enzymen kan net zo goed bruine wortels veroorzaken als een hoge hoeveelheid, mits er maar fenolen aanwezig zijn. Het polyfenoloxidase-proces bij tulpen was te beïnvloeden: door binding van fenolen, door onttrekking van zuurstof, door toepassing van anti-oxidanten en door het verlagen van de pH trad minder of geen bruinverkleuring op. De invloed van ijzer op de bruinverkleuring kon niet worden aangetoond. Het onderzoek leidde tot de conclusie dat oxidatie van uit de huid vrijkomende fenolen door polyfenoloxidase in de wortels inderdaad de oorzaak is van de bruinverkleuring en de groeiremming van de wortels van tulp. In een vervolg op dit onderzoek worden de gevonden oplossingsrichtingen naar praktijktoepassingen vertaald.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.