Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 452096
Title Pilotproject voor het gebruik van onderwater-geluidloggers voor het monitoren van omgevingsfactoren
Author(s) Lucke, K.
Source Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C152/12) - 45
Department(s) Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) geluid - onderwaterakoestiek - geluidsleer - geluidsopnames - constructie - zeezoogdieren - noise - underwater acoustics - acoustics - recordings - construction - marine mammals
Categories Marine Ecology / Environmental Management (General)
Abstract Om onderwatergeluid op te kunnen nemen, zijn in de winter van 2011/2012 voor een periode van meer dan drie maanden twee geluidsloggers geplaatst in de Eems. De locaties zijn zo gekozen dat één van de recorders vlakbij de ingang van de Eemshaven hangt, terwijl de andere vlakbij de zandbank Hond & Paap gesitueerd is. Het doel van dit pilotproject is het testen van de bruikbaarheid van de techniek om geluidsuitstoot, van zowel bouwgerelateerde activiteiten bij de Eemshaven als niet aan de bouw gerelateerde activiteiten, te identificeren en deze te koppelen aan de gerapporteerde tijdsinformatie van de bouwactiviteiten. De opnames lieten zien dat het niveau van het achtergrondgeluid in de Eems vooral vanwege de sterke stroming relatief hoog is. Passerende Scheepvaart op de Eems bleek de grootste bijdrage te leveren aan het totale onderwatergeluid ter plaatse van de geluidsloggers, waarbij dit geluid verschillende keren bouwgerelateerde activiteiten maskeerde. Het resultaat laat zien dat verschillende typen geluidsbronnen, naast de scheepvaart op de Eems, met zekerheid konden worden geïdentificeerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.