Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 452368
Title Gedrag van verdroogde kades : fase B, C, D: onstaan en gevaar van krimpscheuren in klei- en veenkades
Author(s) Akker, J.J.H. van den; Hendriks, R.F.A.; Frissel, J.Y.; Oostindie, K.; Wesseling, J.G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2473) - 87
Department(s) Alterra - Soil physics and land use
Integraal water-en stroomgeb.management
Biodiversity and Policy
Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) bodemtypen - scheurvorming - dijken - bodemfysica - preferente stroming - bodemwater - stabiliteit - soil types - cracking - dykes - soil physics - preferential flow - soil water - stability
Categories Soil Physics
Abstract Het beschreven onderzoek in dit rapport is onderdeel van het onderzoeksproject ‘gedrag van verdroogde kades’ van het Hoogheemraadschap Delfland. Het onderzoek van Alterra is een bureau- en modelonderzoek en is gericht op scheuren door krimp, die ontstaan in lange perioden met droogte. Onderzocht zijn veenkaden en kleikaden op veen, met een accent op kleikaden omdat deze in Delfland het meeste voorkomen. Bij kleikaden lijkt het grootste risico preferente stroming via de scheuren te zijn. Bomen kunnen door hun diepe beworteling en grote verdamping een extra risico vormen. Langsscheuren in de kruin kunnen met water gevuld worden en dit kan resulteren in een bezwijkmechanisme. Dit is door Deltares nader onderzocht in een parallel rapport.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.