Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 452568
Title Kansen voor schelpdiercultuur in Grevelingen en Volkerak-Zoommeer bij ander waterbeheer
Author(s) Smaal, A.C.; Wijsman, J.W.M.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C045/14) - 32
Department(s) Delta
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) zoet water - zout water - waterbeheer - schaal- en schelpdierenteelt - volkerak-zoommeer - grevelingen - haalbaarheidsstudies - fresh water - saline water - water management - shellfish culture - volkerak-zoommeer - grevelingen - feasibility studies
Categories Aquaculture
Abstract In de Rijksstructuurvisie wordt ingegaan op de mogelijkheden voor het herstel van getijwerking in het Grevelingenmeer en het Volkerak-Zoommeer. Het Volkerak-Zoommeer zal tevens verzilten. Wat betreft het Grevelingenmeer leidt getijdewerking tot verhoogde dynamiek en dat biedt perspectieven voor schelpdierkweek. De kweek van oesters in het Grevelingenmeer vindt plaats op afgebakende percelen. Momenteel is 550 ha in het Grevelingenmeer in gebruik voor de kweek van oesters. Het is de verwachting dat de primaire productie in het gebied toeneemt door de toename van de beschikbaarheid aan nutriënten en de verbeterde doorspoeling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.