Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 452713
Title 'Overstap naar bio gaat te traag' : Johan Sanders, hoogleraar valorisatie plantaardige productieketens, is bezorgd
Author(s) Gruiter, J. de; Sanders, J.P.M.
Source Chemie Magazine 2014 (2014)3. - ISSN 1572-2996 - p. 20 - 23.
Department(s) Biobased Chemistry and Technology
VLAG
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) chemische industrie - chemie op basis van biologische grondstoffen - biobased economy - economie van natuurlijke hulpbronnen - verandering - economische ontwikkeling - hoogleraren - interviews - chemical industry - biobased chemistry - biobased economy - natural resource economics - change - economic development - professors - interviews
Categories Industrial Sector
Abstract De chemische industrie in Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om haar fossiele grondstoffen voor een substantieel deel in te ruilen voor biomassa. Het zou goed zijn voor de chemie, voor de landbouwsector en voor de werkgelegenheid. “Maar het gaat te traag”, vindt hoogleraar valorisatie van plantaardige productieketens Johan Sanders van Wageningen UR. “We hebben nu nog de kans om aan te haken. Over tien jaar niet meer”, waarschuwt hij.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.